Afsluiting energiemaatschappij

Wie kan u afsluiten?
Uw energiemaatschappij kan u niet zelf afsluiten, maar kan wel eenzijdig de leveringsovereenkomst met u beëindigen. Hij zal u hiervan in kennis stellen via een zogenaamd ‘bericht einde levering’. Uw energiemaatschappij zal ook uw netbeheerder laten weten dat hij de leveringsovereenkomst met u heeft beëindigd.

Het feitelijk afsluiten van uw elektriciteit en/of gas wordt gedaan door de netbeheerder. De netbeheerder zal u afsluiten in geval van wanbetaling van aansluit- of transportkosten (bij de netbeheerder zelf) of wanneer er op uw adres geen energiemaatschappij staat geregistreerd. Bijvoorbeeld omdat uw energiemaatschappij de overeenkomst met u wegens wanbetaling eenzijdig heeft beëindigd en u niet tijdig een nieuwe maatschappij heeft gevonden.

Kunt u zo maar worden afgesloten?
In de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet is vastgelegd dat energiemaatschappijen en netbeheerders een beleid moeten voeren dat erop is gericht te voorkomen dat klanten worden afgesloten in de periode van 1 oktober tot 1 april (de winterperiode). De meeste energiemaatschappijen en netbeheerders hebben dit ook in de algemene voorwaarden omschreven.

Wanneer wordt u afgesloten?
In het algemeen is er sprake van -dreigende- afsluiting als u uw energierekening niet heeft betaald of wanneer u een betalingsachterstand heeft bij uw energiemaatschappij. Er is dan sprake van wanbetaling.

  • Bij de eerste betalingsherinnering informeert uw energiemaatschappij u (met name wanneer het om grote bedragen gaat) over de mogelijkheid om binnen de betalingstermijn van de eerste betalingsherinnering een betalingsregeling te vragen. Tevens verwijst uw energiemaatschappij naar hun incasso- en afsluitbeleid. In de algemene voorwaarden staat dit beleid in grote lijnen verwoord. U kunt deze algemene voorwaarden opvragen bij uw energiebedrijf. Tevens kunt u op de website van de energiemaatschappij of netbeheerder meer informatie vinden over het incasso- en afsluitbeleid. Op verzoek zal dit worden toegestuurd.
  • Bij de tweede betalingsherinnering, de aanmaning, verwijst uw energiemaatschappij opnieuw naar zijn incasso- en afsluitbeleid. Het is dan nog steeds mogelijk om een betalingsregeling te treffen met het energiemaatschappij of om contact op te nemen met schuldhulpverlenende instanties.
  • Als u in gebreke blijft om te betalen, zal uw energiemaatschappij eenzijdig de leveringsovereenkomst ontbinden en u een ‘bericht einde levering’ toesturen (dit bericht gaat ook naar uw netbeheerder). Tevens wijst uw energiemaatschappij u op de mogelijkheden van schuldhulpverlening. Zodra u van uw energiemaatschappij een ‘bericht einde levering’ heeft ontvangen, moet u binnen tien werkdagen uw betalingsprobleem met uw energiemaatschappij oplossen of u moet een ander leveringscontract afsluiten.

Blijft u dan nog steeds in gebreke, dan zal uw netbeheerder op twintigste werkdag nadat u het ‘bericht einde levering’ heeft ontvangen overgaan tot het feitelijk afsluiten van uw elektriciteit of gas